Tarkastuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 

TRE:236/02.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava kaupunginvaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaupunginhallitus on antanut vuoden 2017 tilinpäätöksessä selvityksen valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupungin hallintosäännön 76 §:n  5 kohdan mukaan tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksessa valtuustolle arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.

 

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin vuoden 2017 arviointikertomus hyväksytään ja allekirjoitetaan. Tarkastustoimi oikeutetaan tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Tampereen kaupungin vuoden 2017 arviointikertomus liitetään tilinpäätöksen tarkastusasiakirjaksi.

Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2018 loppuun mennessä.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi yksimielisesti pöydälle 17.4.2018 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

Tampereen kaupungin vuoden 2017 arviointikertomus hyväksytään ja allekirjoitetaan. Tarkastustoimi oikeutetaan tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Tampereen kaupungin vuoden 2017 arviointikertomus liitetään tilinpäätöksen tarkastusasiakirjaksi.

Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2018 loppuun mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Merkitään tiedoksi seuraavat esteellisyydet: Anne Sällylä Tampereen Vesi Liikelaitoksen osalta, Esa Kanerva Pirkanmaan Jätehuolto, Tampereen Vesi Liikelaitoksen, Tampereen palvelukiinteistöjen Oy:n osalta ja Auli Korhonen Tampereen Särkänniemi Oy:n osalta.