Tarkastuslautakunta, kokous 27.3.2018

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.