Tarkastuslautakunta, kokous 27.3.2018

§ 28 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakuna myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa pormestari Lauri Lylylle ja talousjohtaja Jukka Männikölle pykälän 29 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.