Tarkastuslautakunta, kokous 27.3.2018

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Veiström ja Satu Hursti (varalle Maarit Takala ja Auli Korhonen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.