Tarkastuslautakunta, kokous 28.1.2020

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esa Kanerva ja Reima Lampinen (varalle Heikki Luoto ja Satu Keski-Saari).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.