Tarkastuslautakunta, kokous 28.1.2020

§ 14 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019  

TRE:7563/02.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta jatkaa Tampereen kaupungin vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Sampsa Rantanen ilmoitti olevansa esteellinen kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmää koskevassa asiassa. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 5 kohdan perusteella. Rantanen poistui asian käsittelyn ajaksi.