Tarkastuslautakunta, kokous 28.1.2020

§ 15 Tarkastuslautakunnan toimintaa ja arviointikertomusta koskeva kysely 

TRE:644/00.05.01/2020

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan toimintaa ja arviointikertomusta koskeva kysely on tehty valtuutetuille ja viranhaltijoille syksyllä 2019 yhdeksän suurimman kaupungin kanssa. Suuret kaupungit ovat tehneet vastaavia kyselyjä vuodesta 2008 lähtien ja kyselyyn osallistuneiden kaupunkien määrä on vaihdellut. Tätä edeltävä kysely on tehty vuonna 2014. Tällä kertaa kyselyn toteutti Helsingin tarkastusvirasto.

Liitteenä on raportti koko kyselystä. Kokouksessa esitellään Tampereen tulokset sekä vertailu edelliseen kyselyyn. Kyselyyn pohjautuvat kehittämistoimet on tarkoitus käsitellä kesän seminaaripäivässä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Merkitään tiedoksi kyselyn tulokset ja jatketaan käsittelyä kesän seminaaripäivässä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.