Tarkastuslautakunta, kokous 29.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tampereen työllisyyskokeilun tulokset 

TRE:5244/00.05.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu työllisyysjohtaja Regina Saari esittelemään Tampereen työllisyyskokeilun tuloksia.

Päätösehdotus oli

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.