Tarkastuslautakunta, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa JHT, KHT Minna Havia-Niemelle BDO Audiator Oy:stä ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen määräaikaiselle toimitusjohtajalle Petri Jokelalle pykälän 53 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.