Tarkastuslautakunta, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reima Lampinen ja Ilkka Veiström (varalle Maarit Takala ja Auli Korhonen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.