Tarkastuslautakunta, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tarkastuslautakunnan kokoukset syksyllä 2018 

TRE:8460/00.00.03/2017

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Lautakunnan sujuvan työskentelyn takaamiseksi olisi hyvä vahvistaa syksyn tarkastuskäyntien ja kokouksien päivämäärät. Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään tiistaisin Keskusvirastotalon kokoustiloissa tai kulloisenkin tarkastuskohteen tiloissa.

Päätösehdotus oli

Tarkastuskäyntien ja kokouksien päiviksi vahvistetaan syksyllä 2018 seuraavat päivät: 14.8., 28.8., 4.9., 25.9., 9.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12.

Lisäksi todetiin, että kokoukset 14.8. ja 27.11. alkavat klo 9.00 ja muut kokoukset klo 12.00.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.