Tarkastuslautakunta, kokous 30.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Tarkastuslautakunnan kokoukset keväällä 2019 

TRE:6961/00.00.03/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Lautakunnan sujuvan työskentelyn takaamiseksi olisi hyvä vahvistaa kevään arviointitilaisuuksien ja kokouksien päivämäärät. Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään tiistaisin keskusvirastotalon kokoustiloissa tai kulloisenkin arviointikohteen tiloissa.

Päätösehdotus oli

Tarkastuskäyntien ja kokouksien päiviksi vahvistetaan keväällä 2019 seuraavat päivät: 15.1., 29.1., 12.2., 5.3., 26.3., 2.4., 9.4., varapäivä 16.4.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin ja todettiin, että kokoukset alkavat kokouspäivinä klo 12.