Tarkastuslautakunta, kokous 30.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Vuoden 2019 talousarvion esittely 

TRE:5244/00.05.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman arviointikohteisiin sisältyy perehtyminen Tampereen kaupungin vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmaan.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 on jaettu ennen kokousta.

Kokoukseen on kutsuttu pormestari Lauri Lyly ja talousjohtaja Jukka Männikkö esittelemään aiheita.

Päätösehdotus oli

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.