Tarkastuslautakunta, kokous 3.3.2020

§ 31 Esiselvitys (Salassa pidettävä)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24