Tarkastuslautakunta, kokous 4.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviölle, Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen puheenjohtaja Asko Koskiselle, Raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle ja johtaja Mikko Nurmiselle pykälän 70 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.