Tarkastuslautakunta, kokous 4.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri 

TRE:4397/01.02.00/2017

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on ilmoitettu liitteenä olevat muutokset sidonnaisuusilmoituksiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muutokset sidonnaisuusilmoituksiin, jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Erja Viitala muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

"Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muutokset sidonnaisuusilmoituksiin, joka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Sanna Keinosen sidonnaisuusilmoitus siirretään käsiteltäväksi seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan päätöksenteon pohjana.