Tarkastuslautakunta, kokous 5.3.2019

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi.

Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi seuraavan lisä-esityslistalla olevan asian:

§ 26 Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilintarkastus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.