Tarkastuslautakunta, kokous 5.3.2019

§ 22 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle 24 pykälän käsittelyn ajaksi ja tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle 23 pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.