Tarkastuslautakunta, kokous 5.3.2019

§ 23 Sisäisen valvonnan selonteko

TRE:1270/00.05.01/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho esittelee kaupungin sisäisen valvonnan selonteon yhteenvetoa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saamansa selvityksen.

 

 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Puheenjohtaja Peter Löfberg, varapuheenjohtaja Esa Kanerva, Auli Korhonen ja Sampsa Rantanen ilmoittivat olevansa esteellisiä käsiteltäessä seloteko konsernivalvonnan järjestämisestä ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 5) kohdan perusteella. Hallintosäännön 130 §:n mukaisesti kokoukselle tuli valita tilapäinen puheenjohtaja. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi valittiin Heikki Luoto. Tilapäiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Auli Korhosen tilalle valittiin Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen tämän asian käsittelyn ajaksi.  Anne Sällylä ilmoitti olevansa esteellinen Kaupinojan vedenottamon asian käsittelyn aikana. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5) kohdan perusteella. Sällylä poistui asian käsittelyn ajaksi.