Tarkastuslautakunta, kokous 5.3.2019

§ 26 Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilintarkastus (lisäpykälä)

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi tilintarkastajan toimittama tilintarkastusmuistio vuoden 2018 viranhaltijapäätösten tarkastuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.