Tarkastuslautakunta, kokous 5.3.2019

§ 25 Valtuuston strategiaseminaari Tampereen pito- ja vetovoimasta

TRE:1373/01.04.01/2019

Perustelut

Valtuustolle järjestetään strategiaseminaari Tampereen pito- ja vetovoimasta 26.4.2019 klo 8.30 - 16.00 Tampere-talossa. Seminaarin tarkoituksena on syventää osallistujien ymmärrystä kaupungin pito- ja vetovoimaan liittyvistä tekijöistä erityisesti muuttoliikkeen avainryhmän (25-44 v.) näkökulmasta sekä luoda konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kaupungin pito- ja vetovoiman vahvistamiseksi. Asiaa on käsitelty kaupungin laajennetussa johtoryhmässä 29.1.2019.

Seminaariin kutsutaan valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden sekä liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajat. Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta seminaariin päättää tarkastuslautakunta.

Lisäksi seminaariin kutsutaan pääluottamusmiehistä pääsopijajärjestöjen edustajat, konsernihallinnon ja palvelualueiden johtoryhmät, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä ulkopuolisten sidosryhmien edustajia.

Hallintosäännön liitteen 1 mukaan luottamushenkilöille maksetaan valtuuston strategiatilaisuuksista yksinkertainen valtuuston kokouspalkkio tehdyn muistion perusteella.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet oikeutetaan osallistumaan strategiaseminaariin Tampereen pito- ja vetovoimasta 26.4.2019 klo 8.30 - 16.00 Tampere-talossa.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.