Tarkastuslautakunta, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa konsernijohtaja Juha Yli-Rajalalle, talousjohtaja Jukka Männikölle ja kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälän 85 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.