Tarkastuslautakunta, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Muut asiat 

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsittelee kaupunginhallituksen vastausluonnoksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2017 esittämistä huomioista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

Merkitään kaupunginhallituksen vastausluonnos tiedoksi.

Päätös

Esa Kanerva ilmoitti olevansa esteellinen Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asian käsittelyn aikana. Anne Sällylä ilmoitti olevansa esteellinen Tampereen Vesi Liikelaitoksen asian käsittelyn aikana. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Kanerva ja Sällylä poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin