Tarkastuslautakunta, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Muutos tarkastuslautakunnan jaostojen kokoonpanoon 

TRE:5238/00.00.03/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala pyh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunta asettaa keskuudestaan tarvittavat tarkastusjaostot ja päättää niiden tehtävistä. Tarkastuslautakunnan suunnitteluseminaarissa 13.6 sovittiin, että vuodelle 2018 perustetaan kaksi jaostoa. Jaostojen jäsenten valinnassa tulee noudattaa lakia naisten ja miesten tasa-arvosta, joka edellyttää, että kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 14.8.2018 valinnut I jaoston jäseniksi tarkastuslautakunnan jäsenet:

Puheenjohtaja Peter Löfberg
Varapuheenjohtaja Auli Korhonen
Jäsen Anne Sällylä
Jäsen Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Jäsen Ilkka Veiström
Jäsen Reima Lampinen

II jaoston jäseniksi valittiin tarkastuslautakunnan jäsenet:

Puheenjohtaja Esa Kanerva
Varapuheenjohtaja Heikki Luoto
Jäsen Satu Hursti
Jäsen Maarit Takala
Jäsen Sampsa Rantanen

Jaostojen esittelijöinä toimivat kaupunginreviisori ja reviisori.

Tarkastuslautakunnan jäsen Anne Sällylä on esittänyt toiveensa siirtyä II jaoston jäseneksi työesteiden vuoksi.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta päättää siirtää tarkastuslautakunnan jäsen Anne Sällylän I jaostosta II jaostoon toiveensa mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.