Tarkastuslautakunta, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 

TRE:3244/02.02.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2018 toiminnan ja talouden katsausta elokuun lopun tilanteesta kokouksessaan 8.10.2018. Toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 käsitellään suunnitelman mukaan kaupunginvaltuustossa 22.10.2018. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt oman arviointitoimintansa periaatteet, joiden mukaan se antaa valtuustolle väliraportin Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 yhteydessä. Tuolloin arvioidaan kaupungin talouden tilaa, talousarvion toteutumista ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Raportissa on tarkasteltu lisäksi kaupungin roolia uudessa yliopistossa sekä tarkasteltu konsulttipalvelujen käyttöä kaupungissa.

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala tulee kokoukseen esittelemään toiminnan ja talouden katsausta 8/2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

Hyväksytään liitteenä oleva tarkastuslautakunnan muistio ja esitetään muistio valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Esa Kanerva ilmoitti olevansa esteellinen Tampereen Vesi Liikelaitoksen asian käsittelyn aikana. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella. Kanerva poistui asian käsittelyn ajaksi.