Vammaisneuvosto, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)