Vammaisneuvosto, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tarja Mesiä ja Sirpa Virtanen (varalle Rita Järvinen).

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Virtanen ja Rita Järvinen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)