Vammaisneuvosto, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 41 Syyskauden kokoukset 2019

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.suklunimi@tampere.fi 0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.suklunimi@tampere.fi 0408016188

Perustelut

Vammaisneuvosto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Kokoukset pyritään pitämään joka kuukauden 3. tiistai klo 14 (pois lukien heinäkuu).

Tätä kokousaikataulua noudattaen syksyn kokouspäivät olisivat  20.8.,17.9.,15.10.,19.11. ja 17.12

Joulukuun kokouksen yhteydessä vietetään jouluateria, jolle osallistuvat myös esteettömyystyöryhmän jäsenet ja kokouksissa avustaneet henkilökohtaiset avustajat.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto päättää syksyn kokousaikataulun esittelyn mukaisesti.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti syksyn kokousaikataulun esittelyn mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)