Vammaisneuvosto, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 40 Yhdenvertaisuusuunnitelman painopisteet ja tavoitteet

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi 0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi 0408016188

Perustelut

Tampereen kaupungilla on lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma laadittuna vuosille 2017 - 2021. Yhdenvertaisuusuunnittelma päivitetään vuoden 2019 aikana.  Vammaisneuvosto esityksestä (vammaisneuvosto 15.1.2019 §5) esteettömyys- ja saavutettavuusnäkökulmien korostamiseksi kaikessa kaupungin suunnittelussa ko. näkökulmat sisällytetään lakisääteiseen yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Esteettömyystyöryhmä on kokouksessaan 25.4.2019 sekä erillisessä yhdenvertaisuustyöpajassa 23.5.2019 työstänyt esteettömyyden ja saavutettavuuden kannalta keskeisiä teemoja, tavoitteita ja toimenpiteitä. Esteettömyys- ja saavutettavuustavoitteet tuodaan vammaisneuvoston käsittelyyn syksyn ensimmäisessä kokouksessa.

Esteettömyys- ja saavutettavuusnäkökulmien lisäksi yhdenvertaisuussohjelmaan on tarpeen kirjata myös muita tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka edistävät vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumista Tampereella.Vammaisneuvoston on tarpeen keskustella esteettömyyden ja saavutettavuuden lisäksi muista vammaisille henkilöille tärkeistä teemoista ja tavoitteitteista, joita tulisi sisällyttää yhdenvertaisuusuunnitelmaan. Myös näistä esityksistä muotoillaan valmiita tavoite- ja toimenpide-esityksiä jatkokäsiteltäväksi syksyn ensimmäisessä kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto esittää kokouksessa käydyn keskustelun perusteella teemoja, tavoitteita ja toimenpiteitä jatkovalmisteltavaksi yhdenvertaisuusuunnitelmaan.

Päätös

Vammaisneuvosto esittää kokouksessa käydyn keskustelun perusteella jatkovalmisteltavaksi yhdenvertaisuusuunnitelmaan etenkin yhdenvertaisen työllistymisen tukemiseen liittyviä teemoja sekä vammaisten henkilöiden entistä vahvempaa osallisuutta tukevia toimenpiteitä. Keskustelun pohjalta muokattavat tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset tuodaan vammaisneuvoston syksyn ensimmäiseen kokoukseen jatkokäsittelyyn.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)