Vammaisneuvosto, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Muut asiat 

Perustelut

-Esteettömyystyöryhmä muistiot

-Esteettömyystyöryhmän kokouspalkkio-asian eteneminen

-Uuden liikennepalvelulain vaikutukset vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin. Tiedotustilaisuus tiistaina 19.6.2018 kello 15-17.

-Esteettömyystyöryhmä tekee perinteisen opintomatkan kesän asuntomessuille. Tänä vuonna asuntomessut Porissa ja matka toteutetaan 10.7.2018. Matkan kulut (yhteiskuljetus, pääsyliput, ruokailut) maksetaan vammaisneuvoston kustannuspaikalta 113151.

Päätösehdotus oli

Merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.