Vammaisneuvosto, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pysäköintiselvityksen raportointi 

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi 0408016188

Perustelut

Tampereen kaupungin tilaamana Trafix Oy:ssa on teetetty Tampereen taksien ja tilausliikenteen pysäköintiselvitystyö. Työssä selvitettiin, mitä tarpeita takseilla ja tilausliikenteellä on pysäköinnin suhteen, onko nykytilanne toimiva sekä miten tulevat ja meneillään olevat rakennushankkeet vaikuttavat taksien ja tilausliikenteen pysäköintiin.

Selvitystyössä merkittävään asemaan nousi liikuntaesteisten pysäköintipaikkojen tämänhetkisen tilanteen ja parannusehdotusten kartoitus kaupungissa. Liikuntaesteisten pysköintipaikoista toteutettiin avoin käyttäjäkysely keväällä 2018.

Selvitystyön lähtökohtia ja etenemistä esiteltiin vammaisneuvoston kokouksessa 20.2.2018. Selvitystystyöhön ja kyselyn jakeluun osallisena ollut vammais- ja esteettömyysasiamies esittelee selvitystyön ja kyselyn tuloksia sekä näiden pohjalta laadittuja toimenpide-ehdotuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto kommentoi ja merkitsee tiedoksi selvitystyön tulokset ja suunnitellut toimenpiteet.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi pysäköintiselvitystyön loppuraportin. Vammaisneuvosto pitää selvitystyötä
ja sen loppuraporttia ansiokkaana ja liikuntaesteisten pysäköinnin kehittämisen kannalta hyvänä ohjeena. Syksyllä
vammaisneuvoston kokoukseen kutsutaan LISU:n ja RAKSA:n edustajat kertomaan pysäköintiselvityksen aiheuttamista
toimenpiteistä, näiden toimeenpanosta ja kesällä tapahtuvan liikuntaesteisten pysäköintipaikkojen inventoinnin seurauksena
syntyvistä jatkotoimenpiteistä.

Tiedoksi

Stenman Pekka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)