Vammaisneuvosto, kokous 15.1.2019

§ 6 Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.