Vammaisneuvosto, kokous 15.1.2019

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sirpa Virtanen ja Rita Järvinen (varalla Milla Ilonen).