Vammaisneuvosto, kokous 15.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Apulaispormestarin esittäytyminen sekä Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen ajankohtaisasiat  

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies 0408016188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies 0408016188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Uuden pormestarikauden alkupuolella vammaisneuvosto kutsuu kaikki apulaispormestarit syksyn ja talven aikana kokouksiinsa esittäytymään, kuulemaan vammaisneuvoston toiminnasta ja esittelemään kullakin palvelualueella meneillään olevia ajankohtaisia asioita. Kokousvierailuvuorossa toukokuussa on elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi apulaispormestarin esittelyn sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn alueen ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Vammaisneuvosto kuuli apulaispormestarin esittelyn elinvoiman- ja kilpailukyvyn palvelualueen ajankohtaisasioista ja merkitsee asian tiedoksi.

Vammaisneuvosto keskusteli etenkin vammaisten henkilöiden työllistymiseen ja työllisyyden edistämiseen liittyvistä asioista. Vammaisneuvosto päätti, että vammaisten henkilöiden työllistymisen teemaa käsitellään apulaispormestarin kanssa tarkemmin erikseen myöhemmin toimikaudella.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)