Vammaisneuvosto, kokous 15.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Elinvoima- ja osaamislautakunnan myöntämän nuorisotakuumäärärahan käyttäminen vuonna 2018 

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies 0408016188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies 0408016188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 18.04.2018 (LIITE: § 42 Avustusten myöntäminen nuorisotakuumäärärahasta vuonna 2018 ja vuoden 2017 raportoinnit TRE:2597/02.02.01/2018) käsitellyt Kaupunginvaltuuston nuorisotakuun toteuttamisen tukemista varten myöntämää erityismäärärahaa. Vuosittainen määräraha on ollut 300 000 euroa ja sen jako on osoitettu koordinoitavaksi Elinvoima- ja osaamislautakunnalle (ennen vuotta 2017 Osaamis- ja elinkeinolautakunnalle). Elinvoima- ja osaamislautakunta on jakanut vuoden 2018 määrärahan liitteen mukaisesti.

Rahoitusta on jaettu sekä kaupungin omille toimijoille että kolmannen sektorin toimijoille työllisyys-, koulutus-, elämänhallinta- ja vapaa-ajan palvelujen kehittämiseen nuorille.

Vuoden 2018 määrärahasta myönnettiin 10 000 € vammaisneuvoston, vammaisasiamiehen ja työllisyyspalvelujen yhdessä määrittelemiin tamperelaisten nuorten vammaisten työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin, ryhmätoimintaan sekä tapahtumien kustannuksiin. Nuorisotakuurahoituksella mahdollistetaan erityisryhmän tukemista näkyvämmin.

Kaupunginvaltuuston osoittaman erityismäärärahan myöntäminen tulee perustua siihen, että suunniteltu toiminta edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä, ammattitaitoa tai vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Määrärahan myöntämisen tulee perustua myös Tampereen kaupunginstrategiaan ja pormestariohjelmaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto keskustelee nuorisotakuurahoituksesta ja tekee omia linjauksiaan nuorisotakuumäärärahan käytöstä sekä ehdotuksia nuorisotakuurahoituksen käytön yhteisestä suunnittelusta ja etenemisestä.

Päätös

Vammaisneuvosto keskusteli nuorisotakuumäärärahan käytöstä vuonna 2018 ja päätti kerätä nuorilta itseltään näkemyksiä siitä, millaisia tukitoimia työllistymiseen olisi tarpeen tarjota. Syksyn seminaari suunnataan etenkin nuorille ja työllisyyteen liittyviä teemoja painotetaan seminaariohjelmassa.

Nuorisotakuumäärärahan tarkemman käytön suunnittelun työryhmään yhdessä työllisyyspalveluiden sekä vammais- ja esteettömyysasiamiehen kanssa vammaisneuvosto nimesi edustajiksi Janna Maulan, Mila Ilosen, Rita Järvisen ja Sirpa Virtasen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)