Vammaisneuvosto, kokous 15.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Henkilökohtaisen avun ajankohtaisasiat 

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies 0408016188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies 0408016188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin vammaispalveluissa toteutetaan vielä tämän vuoden aikana uudistuksia liittyen henkilökohtaisen avun palvelukokonaisuuteen. Sosiaalityöntekijät Seija-Sisko Heikkilä esittelee uudistusten sisältöä tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Seija-Sisko Heikkilä, Vastaava sosiaalityöntekijä

Vammaisneuvosto kuulee ja keskustelee tulevista henkilökohtaisen avun uudistuksista kuulemansa esittelyn perusteella.

Päätös

Vammaisneuvosto kuuli Seija-Sisko Heikkilän esittelyn (Liite) henkilökohtaisen avun uudistuksesta ja merkitsee asian tiedoksi. Käyttöön otettava järjestelmä vaikuttaa ennalta arvioiden hyvältä ratkaisulta. Järjestelmän käyttöönottoon varattu lisäresurssi sekä tiedotus ja mahdollisuus joustoon käytönoton yhteydessä vaikuttivat myös hyvin suunnitelluilta. Vammaisneuvosto edellyttää, että puolesta asiointi järjestelmän yhteydessä vielä varmistetaan mahdolliseksi ja tästä tiedotetaan selkeästi.

Vammaisneuvosto päättää seurata henkilökohtaisen avun keskeisiä tunnuslukuja vuosittain.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)