Vammaisneuvosto, kokous 15.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäelle ja vastaavalle sosiaalityöntekijä Seija-Sisko Heikkilälle.

Päätös

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäelle, vastaavalle sosiaalityöntekijä Seija-Sisko Heikkilälle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)