Vammaisneuvosto, kokous 15.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Muut asiat 

Perustelut

- Esteettömyystyöryhmän kokouksen muistio

- Vammaisneuvoston uudet laskutustiedot

- Valmisteilla olevien vammaispalveluiden kilpailutusten tilannepäivitys

- Hallituksen esitys laiksi digipalveluiden saavutettavuudesta

Päätösehdotus oli

Merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi tiedoski muut asiat:

- Esteettömyystyöryhmän kokouksen muistio esitellään seuraavassa kokouksessa kun työryhmän pj. paikalla.

- Vammaisneuvoston uudet laskutustiedot lähetetty jäsenille sähköpostilla.

- Vammaisneuvosto päättää valmistella esityksen luottamushenkilöiden palkkioiden käyttöön otosta myös esteettömyystyöryhmän kokouksiin ja kartoituskäynteihin liittyen.

- Valmisteilla olevien vammaispalveluiden kilpailutusten tilannepäivitys: Tällä hetkellä etenevät kilpailutukset ja niiden valmistelussa tällä hetkellä kerätään asiakkaiden näkemyksiä hyvästä palvelusta. Rinnalla valmistellaan myös palvelusetelin käyttöönottoa.

- Hallituksen esitys laiksi digipalveluiden saavutettavuudesta annettu.

-Arboretumin pysäköinti on koettu ongelmalliseksi ja riittämättömäksi. esteettömiä pysäköintipaikoja on poistettu käytöstä. Vammaisneuvosto antaa asian vammais- ja esteettömyysasiamiehen selvitettäväksi.

-Koilliskeskuksen tilojen käyttöehtoja ja hintoja on muutettu, mikä aiheuttaa osalle yleishyödylisistä yhdistyksistä haittaa ja uhkana on eräiden toimijoiden (esim. Tampereen selkäyhdistys) toiminnan loppuminen Koilliskeskuksessa. Vammaisneuvosto paheksuu kaikkia toimenpiteitä, jotka heikentävät yleishyödyllisten yhdistysten sekä vammais- ja potilasjärjestöjen toimintamahdollisuuksia kaupungissa.

- Kesäkuussa vammaisneuvoston kokous ja ruokailu Koivupuiston loma- ja kurssikeskuksessa. Kokoukseen järjestetään tarvittaessa yhteiskyyti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)