Vammaisneuvosto, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kannanotto koskien maakunnallisten vammaisneuvostojen perustamista 

TRE:210/00.01.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi Vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi Puh. 0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi Vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi Puh. 0408016188

Perustelut

Osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua on julkaistu luonnos oppaasta maakunnallisten vammaisneuvostojen perustamiseksi (LIITE). Opasluonnoksen pyydettyyn kommentointiin varattu aika oli vain kaksi viikkoa ja ajankohta sellainen, että vammaisneuvosto ei kokousaikataulunsa vuoksi voinut käsitellä asiaa annetun ajan puitteissa. Luonnoksen kommentointiin on saatu lisäaikaa.
Tampereen kaupungin vammaisneuvosto on aktiivisesti keskustellut sekä ottanut kantaa maakuntauudistukseen ja vammaisten henkilöiden muutosvalmisteluun osallistumisen huomioimiseen. Vuoden 2020 alussa toteutettava sote- ja maakuntauudistus on historiallisesti merkittävä uudistus ja vammaisneuvosto pitää erittäin tärkeänä, että uudistuksen suunnitteluvaiheessa kuunnellaan kunnallisten vammaisneuvostojen mielipiteitä.
Uudistuksen yhteydessä kuntien omat vammaisneuvostot säilyvät. Tämä on tärkeää paikallisen asiantuntijuuden säilymisen kannalta. Kunnalliset vammaisneuvostot ovat kuitenkin hyvin erilaisia kokoonpanoiltaan ja jäsenten valintaperusteiltaan. Opasluonnos liitetietoineen on luettavissa myös osoitteessa: http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vinkkeja-maakunnallisen-vammaisneuvoston-ja-vanhusneuvoston-perustamiseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto keskustelee annetusta ohjeluonnoksesta ja antaa lausunnon koskien maakunnallisten vammaisneuvostojen perustamista.

Päätös

Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että peruskuntien asukasmäärä huomioidaan maakunnallisen vammaisneuvoston edustajien määrässä. Maakunnan on osoitettava työntekijäresurssi maakunnan vammaisneuvoston toiminnan tueksi. Vammaisneuvoston jäsenet tutustuvat vielä tarkemmin toimitettuun opasluonnokseen ja lähettävät lisähuomionsa vammais- ja esteettömyysasiamiehelle, joka laatii saadun palautteen pohjalta vammaisneuvoston lausunnon. Lausunto tuodaan tiedoksi seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)