Vammaisneuvosto, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen pykälän §:n 4 ajaksi arkkitehdit Tuomas Arnalalle ja Toni Väisäselle sekä projektipäällikkö sairaalainsinööri Markus Näriäiselle ja rakennuttajapäällikkö Matias Seinille.

Lisäksi myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus suunnittelija Eija Uurtamolle pykälän § 5:n ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)