Vammaisneuvosto, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Muut asiat 

Perustelut

-Osallistuminen raitiotien vaunusuunnitteluun

-Esteettömyystyöryhmä kokous

-Rainbow Rights-hanke, Vammaisneuvoston edustaja yhdenvertaisuus-seminaarissa 22.2.2018.

Päätösehdotus oli

Vammaisneuvosto merkitsee muut asiat tiedoksi

Päätös

-Osallistuminen raitiotien vaunusuunnitteluun. Vammais- ja esteettömyysasiamies tiedottaa aina, kun vaunusuunnittelu ja siihen osallistumisen tavat selkiytyvät.

-Esteettömyystyöryhmä kokous 31.1.2018 klo 14-16.

-Rainbow Rights-hanke, Vammaisneuvoston edustaja yhdenvertaisuus-seminaarissa 22.2.2018 on Milla Ilonen ja hänen varallaan Sirpa Virtanen.

- Aluenopeusrajoituksen muutokseen Lielahden alueella liittyvä karttakysely on tuotu tiedoksi vammaisneuvostolle, kukin jäsen voi halutessaan vastata asiaa koskevaan verkkokyselyyn.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)