Vammaisneuvosto, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 PSHP:n rakennushankkeet TAYS:n alueella 

TRE:210/00.01.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi Vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi Puh. 0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi Vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi Puh. 0408016188

Perustelut

TAYS kantasairaalan alueella on meneillään merkittävää korjausrakentamista, sekä uudisrakentamista, joka tulee muuttamaan alueen kokonaisuutta merkittävästi tulevien vuosien aikana. Vammaisneuvosto on ilmaissut kiinnostuksensa seurata kantasairaalan alueen kehittämistä, rakennushankkeita sekä niiden vaikutusta alueeseen ja alueen esteettömyyteen.

 F-rakennuksen työt ovat alkamassa, mutta suunnitelmat vaativat lausuntoa esteettömyydestä. Arkkitehdit Tuomas Arnala ja Toni Väisänen esittelevät suunnitelmat F-rakennuksen sekä koko alueen osalta. PSHP:n edustajina kokouksessa ovat alueen kehitysnäkymiä esittelemässä projektipäällikkö sairaalainsinööri Markus Näriäinen ja rakennuttajapäällikkö Matias Seini.
 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto merkitsee saadun esittelyn alueen kehitysnäkymistä tiedoksi, keskustelee aiheesta ja tekee huomioita F-rakennuksen esteettömyyslausuntoa varten.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi saadun esittelyn tiedoksi, keskusteli aiheesta ja teki huomioita F-rakennuksen esteettömyyslausuntoa varten. Esteettömyystyöryhmä käsittelee F-rakennuksen suunnitelmat tarkemmin omassa kokouksessaan ja laatii vaadittavan esteettömyyslausunnon. Vammaisneuvosto pitää erittäin tärkeänä, että alueelle tuleva pysäköintilaitos toteutetaan korkeaa esteettömyyden tasoa ja kaikille sopivan suunnittelun periaatteita noudattaen, niin että pysäköintilaitos on tosiasiallisesti myös autoilevan vammaisen henkilön itsenäisesti käytettävissä. Tämän turvaamiseksi etenkin pysäköintilaitoksen laitteistot, inva-pysäköintipaikkojen sijoittelu ja mitoitus pitää suunnittelussa ja toteutuksessa huomioida tarkkaan.

F-rakennuksen rakennuslupahakemuksesta Vammaisneuvoston tekemät erityishuomiot pysäköintilaitoksen käytettävyyden, esteettömien wc-tilojen, korkean esteettömyystason potilashuoneiden sekä aulatilojen kalustuksen suhteen kirjataan esteettömyystyöryhmän antamaan lausuntoon.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)