Vammaisneuvosto, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vammaisneuvoston vuosisuunnitelma 2018 

TRE:210/00.01.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi Vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi Puh. 0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi Vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi Puh. 0408016188

Perustelut

Vammaisneuvosto täyttää vuonna 2018 30 vuotta. Kokousten ja esteettömyystyöryhmän toiminnan lisäksi vammaisneuvoston toimintaa ovat aiemmin olleet myös esimerkiksi omat seminaarit, tapahtumat sekä koulutukset, jäsenten osallistuminen eri tahojen koulutuksiin seminaareihin ja tapahtumiin, tutustumiskäynnit, jne. Vuonna 2018 huomioidaan vammaisneuvoston toiminnassa juhlavuosi ja aiemmin asetetut painopistealueet.

Aiemmin on jo päätetty juhlaseminaarin järjestämisestä kevätkaudella 2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto keskustelee ja päättää vammaisneuvoston vuosisuunnitelmaksi kirjattavista tapahtumista ja toiminnasta. Tarpeen vaatiessa myös vuosisuunnitelman ulkopuolista toimintaa ja tapahtumia voidaan järjestää.

Päätös

Vammaisneuvosto järjestää vuoden 2018 aikana kaksi seminaaria, joista molemmat juhlistavat vammaisneuvoston 30v. juhlavuotta. Toinen seminaari pyritään suuntaamaan asiasisältöjensä puolesta etenkin nuorempia vammaisia kiinnostavaksi. Juhlaseminaareihin kutsutaan korkeatasoisia puhujia sekä seutukunnan vammaisneuvostojen edustajia. Vammaisneuvosto tekee retken Poriin Asuntomessut 2018- tapahtumaan . Osallistutaan myös seutukunnan vammaisneuvostojen yhteiseen vuosittaiseen tapaamiseen. Tehdään tutustumiskäynti Hervantaan  Kuurosokeiden palvelukeskukseen. Pyritään toteuttamaan myös jokin kaupungille jalkautuva vammaisneuvoston tunnettavuutta parantava tapahtuma esim. Puistofiestan yhteyteen. Some- ja muuhun viestintään panostetaan ja osaamista siinä lisätään. Tarpeen vaatiessa myös vuosisuunnitelman ulkopuolista toimintaa ja tapahtumia voidaan järjestää.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)