Vammaisneuvosto, kokous 16.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ilmoitusasiat 

Perustelut

- "Ei myytävänä" -kansalaisaloitteen eteneminen.

-Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta koulutuskierros

-Vammaisneuvoston valintakokous 25.4.2019 klo 16 alkaen keskusvirastotalon valtuustosalissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi

-"Ei myytävänä" -kansalaisaloitteen eteneminen. Eduskunta on antanut lopullisen vastauksensa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen täysistuntokäsittelyssä tiistaina 5.3.2019. Eduskunta katsoi, että aloitteeseen sisältyvä hankintalakia koskeva lakiehdotus ei sellaisenaan ole toteutuskelpoinen. Eduskunta hyväksyi kuitenkin talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset, jotka velvoittavat tulevaa hallitusta toimiin.

-Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta koulutuskierros Tampere-talossa 24.9.2019. Osallistuminen mahdollista paikanpäällä tai etäyhteydellä. Vammaisenuvoston jäsenten osallistumisista päätös viimeistään elokuun kokouksessa.

-Vammaisneuvoston valintakokous 25.4.2019 klo 16 alkaen keskusvirastotalon valtuustosalissa.

-Seuraavat Vammaispalvelujen neuvottelupäivät järjestetään 4.–5.6.2019 Helsingissä. Alustavan halukkuutensa vammaisneuvoston edustajiksi päiville ilmaisivat Sirpa Virtanen Rita Järvinen ja Elsa Koskinen. Asia etenee jatkovalmisteluun.

- Vammaisneuvostolle on saapunut pyyntö lähettää muutama kokemusasiantuntija keskustelemaan vammaisuudesta asunnon muutostöitä tekevien Tilapalveluiden työntekijöiden kanssa. Halukkaat asunnonmuutostyö-prosessissa mukana olleet voivat itse ottaa yhteyttä Tilapalveluihin. Yhteystieto lähetetään vammaisneuvoston jäsenille sähköpostitse.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)