Vammaisneuvosto, kokous 16.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pormestarin ajankohtaisasiat 

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p.0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p.0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toimikautensa aikana vammaisneuvosto kutsuu pormestarin ja kaikki apulaispormestarit kokouksiinsa esittäytymään, kuulemaan vammaisneuvoston toiminnasta sekä esittelemään  meneillään olevia ajankohtaisia asioita. Kokousvierailuvuorossa huhtikuussa on pormestari Lauri Lyly.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi pormestari Lauri Lylyn kanssa käydyn keskustelun ajankohtaisista asioista.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi pormestari Lauri Lylyn esittelyn ajankohtaisista asioista sekä näistä ja muista esille nousseista ajankohtaisista asioista käydyn keskustelun .


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)