Vammaisneuvosto, kokous 16.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Virenius Riitta ja Mesiä Tarja (varalle Koskinen Elsa).

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Virenius Riitta ja  Koskinen Elsa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)