Vammaisneuvosto, kokous 16.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 25 Vammaisneuvoston toimintaohjeen päivittäminen 

TRE:2735/00.01.01/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p.0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p.0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvammaisneuvoston toimintaohje on vuodelta 1987 (Kh 21.12.1987). Vammaisneuvosto on tarkistanut toimintaohjeen kokouksessaan (15.1.2008) ja todennut että tuolloin toimintaohjeen uudistaminen ei ollut ajankohtaista.

Vammaisneuvoston voimassaoleva toimintaohje vuodelta 1987 on laadittu perustuen Lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/87). Vammaispalvelulain (380/87) vammaisneuvostoa käsittelevä §13 on kumottu ja kunnan vammaisneuvostosta säädetään nykyään kuntalain (410/2015) 28 §:ssä. Muutos on astunut voimaan 1.toukokuutta 2015, eikä vammaisneuvoston toimintaohjeen kuntalainmukaisuutta ole tuon jälkeen tarkasteltu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto keskustelee toimintaohjeen muutostarpeista ja laatii kaupunginhallitukselle esityksen muutoksista vammaisneuvoston toimintaohjeeseen.

Päätös

Vammaisneuvosto totesi toimintaohjeen päivittämisen olevan ajankohtainen ja tarpeellinen toimenpide. Vammaisneuvosto keskusteli toimintaohjeesta perusteellisesti ja teki siihen tarpeelliseksi katsomansa muutosehdotukset. Vammaisneuvoston esitys vammaisneuvoston uudeksi toimintaohjeeksi on tämän kokousasian liitteenä (Liite) ja lähetetään edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Esitetään kaupunginhallitukselle, että päivitetty toimintaohje hyväksytään uuden vammaisneuvoston toimikauden (2019 - 2020) alusta.

Kokouskäsittely

Tarja Mesiä saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:15.

Tiedoksi

Merja M Mäkinen, Riikka Viitaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)