Vammaisneuvosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Christina Brandt ja Tarja Mesiä (varalle Liisa Ahola ja Ilkka Hirvi).

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Ahola ja Ilkka Hirvi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)