Vammaisneuvosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 85 Ilmoitusasiat

Perustelut

- Vammaisneuvosto luovuttaa vuoden 2018 esteettömyyspalkinnon neuvoston  20.11.2018 § 76 päätöksen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)