Vammaisneuvosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 84 Muut asiat

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi

-Oriveden esteettömyyskartoitus päivitetään vuonna 2019

- Kokouksen päätteeksi luovutettiin vuoden 2018 esteettömyyspalkinto VTS Ristontallolle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)